Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HEDDIW CYF. 6 RHIF 3 AWST 1940 GOLYGYDD ANEIRIN AP TALFAN Golygyddol 66 Er Cof (Aneirin ap Talfan) 66 Cymru (Aneirin ap Talfan) 67 QuetzaIcoatl (Davies Aberpennar) 68 Y Dyddiau Blin (Alun Llywelyn- Williams) 7 Tri Emyn-I Balder (Davies Aber- pennar); I Hathor: Gweddi Merch (Kate Bosse Griffiths); Ave Maria (John Gwynedd Griffiths) 72 SWYDDFA GYHOEDDI GWASG GEE, DINBYCH. Yno y dylid cyfeirio pob gohebiaeth ynglŷn â thanysgrifìadau, gwerthiant, etc. SWYDDFA OLYGYDDOL 9 HEATHFIELD STREET, ABERTAWE. Ni ellir danfon llawysgrifau yn eu hol, nac addo atebion, onid amgaeir amlen stampiog. PRIS CHWECHEINIOG CYNNWYS TUD. TUD. Dyddiadur Taith (Geraint Dyfn- allt Owen) 74 Pethau Bychain (Myra Davies). 77 Dvddiadur Cvmro (John Gwynedd Griffiths) 9 Yr Ymdeimlad Cenedlaethol yn v Canol Oesoedd (Ceinwen H. Thomas) 82 "Celfvddyd o Hyd mewn Hedd" (E. Orwig Evans) 86 Bugeiliaid Newydd Sydd (Nefydd Owen) 90