HEDDIW 1939 Hydref-Tachwedd J. GWYN GRIFFITHS GERAINT DYFNALLT OWEN DAVIES ABERPENNAR D. R. HUGHES E. P. JONES MYRDDIN GARDI TOM HUGHES EVAN D. JONES IORWERTH C. PEATE CYFROL 5 RHIF 6 PRIS 6ch.