Gwasg Prifysgol Cymru. LLYFRAU NEWYDDION CYFRES DATHLU PRIFYSGOL CYMRU. Y BEIBL CYMRAEG. 1588-1938. Gan yr Athro J. Lloyd-Jones. Td. 59. Pris 1s. drwy post 1s.2g. EARLY YATICINATION IN WELSH with English Parallels. By Miss Margaret Enid Griffiths, M.A., with a Foreword by Prof. T. Gwynn Jones, M.A., D. Litt. Pp. xix., 241. Price, 5s.0d., by post, 5s.5d. BYWYD A GWAITH MOSES WILLIAMS (1865-1742) gan John Davies. Pp.viii, 165. Pris, 4s.6ch. drwy'r post, 4s.llg. THE STORY OF CEREDIGION, being the Gregynog Lectures, 1937, delivered by Sir J. E. Lloyd, M.A., D. Litt, F.S.A., Price, 3s.6d. By Post, 3/10. AN INVENTORY OF THE EARLY CHANCERY PRO- CEEDINGS CONCERNING WALES. By Prof. E. A. Lewis, M.A., D.Litt. Pp.vii, 296. Price 15/ By Post, 15/6. DYSGEIDIAETH IESU GRIST gan y Prifathro J. Mor- gan Jones, M.A. Pp. xii., 168. Pris 2s.6ch., drwy'r post, 2s.9c. "Y BEIRNIAD." Yn ddiweddar daeth gweddill stoc o'r "BEIRNIAD" i feddiant Bwrdd y Wasg ac yn awr mae cyfle arbennig i sicrhau rhifynnau. CYHOEDDIADAU'R CYMMRODORION. I'w cael am Brisiau Gostyngol. YMOFYNNER AG YSGRIFENNYDD, GWASG PRIFYSGOL CYMRU, CATHAYS PARK, CAERDYDD ANFONER AM RESTR GYFLAWN.