DYFNALLT W. T. DAVIES W. R. WILLIAMS HYWEL DAVIES GWILYM T. JONES IORWERTH C. PEATE CH W E CH E I N I O G PAWB A'l FARN MODRYB MARI YR IAITH YN Y LLYSOEDD, ALLTUD, &c. CYFROL 3 RHIF 10 MAI 1938