Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HEDDIW CYLCHGRAWN MISOL Golygyddion ANEIRIN AP TALFAN a DAFYDD JENKINS. Cyfrol 2 Gorffennaf 1937 Rhifó CYNNWYS Td. Y GWRTHODEDIG (Brynfardd) 201 GOLYGYDDOL 202 IDWAL JONES A'I LYFR OLAF (Mary Hughes) 205 Y WLAD A'R LLADMERYDD (Y Parch. R. Dwyryd Williams) 209 MEDDWI (Meurig Walters) 212 GOHEBIAETH (Hen Radical) 213 P'LE Mae DINGLE Borrow? (Gwendolen M. Ll. Thomas) 213 DYCHANLUNIAU CYMRU IV. T. GWYNN JONES (R. Ll. Hughes) 218 CYMRU A GWYDDONIAETH (O.E.R.) 219 DRAMA A RADIO (Theomemphus) 221 DYDDIADUR CYMRO 224 ADOLYGIAD (A. O. H. Jarman) 232 DAU ENAID RHAMANTUS (Brynfardd) 236 Pris Chwecheiniog. Tanysgrifiad trwy'r post, am flwyddyn, Chwe swllt, am chwe mis, Triswllt. Cyhoeddir HEDDIW gan Gwasg HEDDIW, 40, Swiss Avenue, WATFORD, Herts, Lloegr. Gwahoddir ysgrifau, barddoniaeth, storiâu byrion a chyfansoddiadau ereill teipier neu ysgrifennu'n eglur ar y naill ochr i'r ddalen, ac arwyddo popeth fel y dymunir gweled ei arwyddo yn HEDDIW; os dymunir cyhoeddi'n ddi- enw, arwydder â ffug-enw. Croesewir gohebiaeth ar bynciau o ddiddordeb bydded llythyron i'w cyhoeddi mor fyr ag y bo modd. Ni ellir dychwelyd Uawysgrifau, nag addo atebion, onid amgaeir amlen stampog.