HEDDIW CYLCHGRAWN MISOL Golygyddion ANEIRIN АР TALFAN a DAFYDD JENKINS Cyfrol 2 Mai 1937 Rhif 4 CYNNWYS TUD. GOLYGYDDOL 121 INDIA, SBAEN A CHYMRU (Cyril P. Cule) 123 BROYDD CYMRU III. BRO MORGANNWG (Ellen Evans) 127 YMSON CIGYDD YR AlL (D.J.E.) I35 Rhybudd (Mair G. Jones) 136 SBAEN (Aneirin ap Talfan ac R. Ll. Huws) 138 BRO MEBYD D. J. WILLIAMS (El y Drol) 140 DYCHANLUNIAU CYMRU II. D. J. WILLIAMS (R. Ll. Huws) 141 Y Gwcw (W. G. Williams) 143 DYDDIADUR CYMRO 147 COFFA GWYROSYDD (Thomas Davies) 151 ADOLYGIADAU (Y. Golygyddion) 151 Pris Chwecheiniog. Tanysgrifiad trwy'r post, am flwyddyn, Chwe swllt, am chwe mis, Triswllt. Cyhoeddir HEDDIW gan Gwasg HEDDIW, 40, Swiss Avenue, WATFORD, Herts, Lloegr. Gwahoddir ysgrifau, barddoniaeth, storiâu byrion a chyfansoddiadau ereill; teipier neu ysgrifennu'n eglur ar y naill ochr i'r ddalen, ac arwyddo popeth fel y dymunir gweled ei arwyddo yn HEDDIW; os dymunir cyhoeddi'n ddi- enw, arwydder â ffug-enw. Croesewir gohebiaeth ar bynciau o ddiddordeb bydded llythyron i'w cyhoeddi mor fyr ag y bo modd. Ni ellir dychwelyd Uawysgrifau, nag addo atebion, onid amgaeir amlen stampio.