Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyfrcl III: Rhif 9-10 (Rhifyn 2003) Golygydd: Dr E. Wyn James CYNNWYS Symposiwm: Ann a'r Seiciatryddion 262 (Bobi Jones, Gaius Davies, Huw Edwards, M. David Enoch, Dewi M. Lewis, Harri Pritchard Jones) Caneuon Ffydd: Cipolwg ar Lunio'r Casgliad 272 (Derwyn Morris Jones) Emynwyr Penllyn (W. J. Edwards) 284 Emynau Morgan Rhys (Rhidian Griffiths) 31 1 Adolygiad: Caneuon Ffydd (Delyth Morgans) 318 Coffâd: Mr Huw Williams (Cledwyn Jones) 325 Coffâd: Y Parchedig Brifardd Dafydd Owen 329 (John Gruffydd Jones) Emynau (gan Tudor Davies a Tudur Hallam) 283, 316-17 Llun v clawr: Nid oes llun o Ann Griffiths ar gael. Dywedir bod ei nai, John Jones, Llanfyllin, yn debyg iawn iddi. Uchod, ceir cysgodlun ohono ef a Ilun o'i ferch, Margaret. (Gw. David Thomas, Ann Griffiths a'i Theulu, tt.120-2.)