Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyfrol III: Rhif 6-8 (Rhifyn 1999) Golygydd: Dr E. Wyn James CYNNWYS Cerddorion Cwm Nedd (Phylip Jones) 190 Yr Emyn: Y Dechreuadau (J. E. Caerwyn Williams) 198 Emynau'r Piwritaniaid (R. Tudur Jones) 217 Goleudy'r Cymry (E. Wyn James) 242 Mordaith Bywyd (Roby E. Davies a Dafydd Owen) 246 Gair o Brofiad am Gefndir Emyn (Tudor Davies) 250 Ysbrydoliaeth ar Adain Cân (Hafina Clwyd) 253 Pethau Bychain, Geiriau Bychain (Dafydd Jenkins) 254 Cofio Taid: D. E. Parry Williams (Rhiannon Lloyd Jones) 256 Y Diweddar Barchedig W. Rhys Nicholas (Brynley F. Roberts) 258 Llun y clawr: Dosbarth B.Mus. Coleg y Brifysgol, Caerdydd, 1923-26. Yn eistedd: A. J. Thompson, Yr Athro a Mrs David Evans, J. Morgan Lloyd (darlithydd). Yn sefyll: A. B. Dally, Grace Williams, Ben G. Jones, D. E. Parry Williams. (Llun: Amgueddfa Werin Cymru)