35. Am Thomas Baddy (m. 1729), gw. B; Y Cofìadur, 27 (1957). 36. Am James Owen (1654-1706), gw. B; DNB; Charles Owen, Some Account of the Life and Wrìtings of James Owen (1709); Geraint Dyfnallt Owen, 'James Owen a'i Academi', Y Cofìadur, 22 (1952), tt.3-36. 37. Julian, tt.336, 1541. 38. Ibid.; t.345. 39. Dyma fel y mae yn y llawysgrif [gw. Gweithiau, III, t.17]. Gellir gweld mai ychydig iawn o wahaniaeth sydd rhyngddi yno a'r fersiwn yn Gweithiau, I, t. 10. Gw. hefyd E. Lewis Evans, Morgan Llwyd (Lerpwl, 1930), tt.176-8. 40. Gweithiau, I, t.10. 41. The Life and Death ofMr. Vavasor Powell (1671), t. 114. 42. Ibid., t. 140. 43. Ibid., t.41. 44. Ibid.,t 190. 45. Hanes Canu Cynulleidfaol Cymru (Caerdydd, 1948), t.20. 46. Hanes y Bedyddwyr (arg. Pontypridd, 1885), t.213. 47. Ibid., t.214. Y mae R. D. Griffith yn dyfynnu Joshua Thomas heb gydnabod ei ffynhonnell ac yn drysu'r dyddiadau, op.cit., t.20. 48. Ibid., t.213. Ond, meddai J. Spinther James, 'daeth yr holl eglwysi yn raddol i ddilyn esiampl y Fenni, ac i ddysgu canu goreu y gallent', Hanes y Bedyddwyr, II (Caerfyrddin, [1899]), tt.324-5. 49. Julian, 1.110. 50. Gw. Thomas Richards, 'William Rider', Trafodion Cymdeithas Hanes Bedyddwyr Cymru (1950), tt.5-10; T. M. Bassett, Bedyddwyr Cymru (Abcrtawe, 1977), t.30. 51. Gw. Horton Davies, The Worship of the English Purìtans (Westminster, 1948), tt.170-1; idem, Worship and Theology in England 1603-1690 (Rhydychen, 1975), tt.447-8. 52. E. B. Underhill (gol.), The Records of a Church of Chrìst, meeting in Broadmead, Bristol 1640-1687 (Llundain, 1847), t.222. 53. lbid.,t.226. 54. Ibid., tt 108-9; 115-17 am lythyrau a anfonodd Powell at bobl Broadmead ynglyn â dewis gweinidog. 55. Life, t.95. 56. Ibid., t.2. 57. Ibid., 1.104. 58. THREE HYMNES; or certain excellent new Psalmes composed by those three Reverend and Learned Divines, Mr J[ohn] Goodwin, Mr Dasoser [sic] Powel, and Mr Appletree. Sung in their respective Congregations, at Stephens Coleman-streel, London, and at Mary Abchurch, on Thursday the 8. of Oclober, 1650, being a day set apartfor the total Rouling ofthe Scols Army in Musleborough Field, by his Excellency the L. Gen. Cromwel London, Printed by John Clowes, 1650. 59. Am ragor o farddoniaeth Powell, gw. LIGC, LLS Ychwanegol 366A,