Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyfrol III: Rhif 3 (Rhifyn 1990-91) Golygydd: E. WYN JAMES, B.A. CYNNWYS Elfed: Emynydd yn ei Oes (Branwen Jarvis) 94 Atgofion am 'Gapel yr Eglwys', Trefdraeth (Elsie Morgan) 108 Emyn Priodas (Noel A. Gibbard) 111 Salm 23 a'r Carcharor Rhyfel (Huw Williams) 112 Cenech a Salm 23 (E. Wyn James) 114 Lloffa 1989 (Kathryn Jenkins) 116 Dyfyniadau o'r Wasg 107, 115, 123 Llun y clawr: Elfed (o'r gyfrol Planu Coed a Phregethau Eraill, 1898)