Cymdeithas Emynau Cymru Nod Cymdeithas Emynau Cymru yw hyrwyddo diddordeb ym mhob agwedd ar ganu mawl yn y Gymraeg-yn emynau gwreiddiol, yn gyfieithiadau ac yn emyn-donau— gan hybu gwaith ymchwil yn y maes a chyhoeddi ffrwyth yr ymchwil honno. Ceisia hefyd trwy gysylltu â chymdeithasau emynau y tu allan i Gymru, gyflwyno emynyddiaeth Cymru i genhedloedd eraill y byd. CYMRODYR Y GYMDEITHAS Y Parchedig Ddoctor GOMER M. ROBERTS, M.A., D.Litt.; Mr. HUW WILLIAMS, M.A. SWYDDOGION Llywydd: Dr. BRYNLEY F. ROBERTS, M.A., Ph.D., F.S.A. Y Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth Ysgrifennydd: Y Parchedig GORONWY PRYS OWEN, M.A. Y Fron Deg, Llanrwst, Gwynedd LL26 ONF Ysgrifennydd Aelodaeth: Dr. KATHRYN JENKINS, B.A., Ph.D. Adran y Gymraeg, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, Dyfed SY23 2AX Trysorydd: Dr. MEDWIN HUGHES, B.A., D.Phil. Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru, Coleg Caerdydd, Blwch Swyddfa'r Post 78, Caerdydd CFl 1XL Golygydd y Bwletin: Mr. E. WYN JAMES, B.A. 16 Kelston Road, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF4 2AJ Aelodau eraill o'r Pwyllgor Gwaith: Y Prifardd Siôn Aled, Parchg. Tudor Davies, Dr. Hywel M. Griffiths, Dr. Rhidian Griffiths, Yr Athro R. Geraint Gruffydd, Mr. Robin Gwyndaf, Mrs. Branwen Jarvis, Mr. E. Lloyd Jones, Parchg. W. Rhys Nicholas, a Mr. Gareth O. Watts Y tanysgrifiadau ( £ 3 y flwyddyn) i'w hanfon at yr Ysgrifennydd Aelodaeth. Mae cynnwys y Bwletin wedi'i fynegeio yn y Subject Index to Welsh Periodicals a gyhoeddir gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Gwasg John Penry, 11 Heol Sant Helen, Abertawe SAl 4AL. Ffôn: 0792-652092