Cyfrol III: Rhif 2 (Rhifyn 1989-90) Golygydd: E. WYN JAMES, B.A. CYNNWYS Pantycelyn: Emyn yr Ardd (Glyn Tegai Hughes) 42 Gwent a'i Hemynwyr: Rhan II (Siân Rhiannon) 60 Salm 23: Y Bennod Olaf? (E. Wyn James) 70 Adolygiadau (Rhidian Griffiths; Huw Williams) 74 Lloffa 1988 (Kathryn Jenkins) 83 Dyfyniadau o'r Wasg 59, 69, 73, 82, 91 LJunyclawr: Llun o Williams Pantycelyn gan Paul Peter Piech (g. 1920), arlunydd o'r Unol Daleithiau sydd bellach yn byw ym Mhorth-cawl. Fe'i cyhoeddwyd ganddo ar ffurf poster, 'Teyrnged i William Williams Pantycelyn', ym Medi 1991, a'i ddefnyddio hefyd ar gyfer clawr drama Norah Isaac, Pererin (Gwasg Gomer, 1991). Ceir hanes lluniau eraill o Williams Pantycelyn mewn erthygl gan E. Wyn James yn Barn, Awst/Medi 1991.