Cymdeithas Emynau Cymru MANTOLEN, 1971—1972 Derbyniadau. £ Mewn llaw yn y Banc 1 Mehefin 1971 189.93 Tanysgrifiadau 54.63 Hawlfraint, B.B.C. (Darlith Mr. J. Gwilym Jones) 30.00 £274.56 Taliadau. £ Hysbvsebion a mân daliadau 9.36 Argraffu Bwletin (1971). Llyfrfa'r M.C 62.50 Darlith Mr. J. Gwilym Jones 5.00 Mewn llaw yn y Banc Mai 31, 1972 197.70 £ 374.56 Mai 31, 1972. KENNETH THOMAS, Trysorydd. SWYDDOGION. Llywydd Dr. E. D. JONES, C.B.E., B.A., F.S.A., Penlle'r Neuadd, Heol y Gogledd, Aberystwyth. > Ysgrifennydd: Y Prifathro D. EIRWYN MORGAN, M.A., B.D. Coleg y Beddydd- wyr, Ffriddoedd, Bangor. (Tel. 2608). Trysorydd Mr. KENNETH THOMAS, 62 Dollis Hill Lane, Llundain, N.W.2. 6JG. Golygydd y Bwletin: Y Parch. GOMER M. ROBERTS, M.A., Brynawel, 61 Heol y Blaenau, Llandybïe, Sir Gaerfyrddin, SA18 3YT. Tanysgrifiadau (25c y flwyddyn) i'w hanfon i'r Trysorydd.