CYMDEITHAS EMYNAU CYMRU MANTOLEN 1969-70 DERBYNIADAU £ s. d. Mewn llaw yn y Banc Mehefin 1, 1969 210 16 4 Tanysgrifiadau 41 2 6 £ 251 18 10 TALIADAU £ s. d. Hysbysiadau 2 17 0 Argraffu Bwletin (1969), Llyfrfa'r M.C 52 16 1 Miss Eluned Williams (yn FHint) 2 2 0 Mân daliadau: yr Ysgrifennydd 2 15 0 Mewn llaw yn y Banc Mai 30, 1970 191 8 9 £251 18 10 Mai 30, 1970 KENNETH THOMAS, Trysorydd