Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

BWLETIN CYMDEITHAS EMYNAU CYMRU Cyf. I. Golygydd Y Parch. Gomer M. ROBERTS, M.A., Gorff. Rhif 2. Llandybïe, Sir Gaerfyrddin. 1969. CYMDEITHAS EMYNAU CYMRU. (Sefydlwyd yn 1967.) Amcanion: 1. Astudio emynau Cymraeg a chyfieithiadau i'r Gymraeg, a thonau. 2. Meithrin catholigrwydd ym maes yr emyn yng Nghymru. 3. Hyrwyddo astudiaeth o'r emyn yn y Colegau Diwinyddol a Cholegau eraill sy'n ymdrin ag addoliad. 4. Cyhoeddi ysgrifau, traethodau, gwaith ymchwil ac anerchiadau yn ym- wneud ag emynau a thonau. Duiliau Gweithredu 1. Cyfarfod Blynyddol yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol, ac anerchiad neu anerchiadau i'w traddodi. 2. Cyhoeddi Bwletin Blynyddol. 3. Trefnu casglu emynau newydd y gellir eu hystyried ar gyfer Llyfrau Emynau'r dyfodol. 4. Cydweithio â Chymdeithasau Emynau Prydain Fawr ac Iwerddon (1936) a Chymdeithas Emynau America (1922) ac unrhyw Gymdeithas gyffelyb yn Ewrop. Aelodaeth: Tanysgrifiad o 5/- y flwyddyn. Swyddogion LLYWYDD: Mr. E. D. JONES, B.A., C.B.E., F.S.A., Penlierneuadd, North Road, Aberystwyth. YSGRLFENNYDD Yr Athro. D. EIRWYN MORGAN, M.A., B.D. Brig-y-wawr, Ffordd Garth Uchaf, Bangor. TRYSORYDD: Mr. KENNETH THOMAS, 62, Dollis Hill Lane, Llundain, N.W.2. GOLYGYDD Y BWLETIN: Y Parch. GOMER M. ROBERTS, M.A., Brynawel, 61, Heol y Blaenau, Llandybïe, Sir Gaerfyrddin.