Rhifyn 10 Nodiadau Golygyddol Euros Bowen 2 Y Piser Trwm-" Alun T. Lewis 3 Traddodiadaeth: Bobi Jones 16 Chwedlau a Grwydrodd: T. Hudson-Williams 24 Sgoil Eanna: Olwen Samuel 28 Pesychiad: Rhydwen Williams 32 Cerddi 37,46,47,48,49 Cwm Rhondda: Euros Bowen "Trist Ydyw'r Cnawd, Och Fi E. G. Millward Llyfrau 50 D. Ellis Evans, D. Simon Evans, Euros Bowen, Ni ddychwclir llawysgrifau oni bydd cais amdanynt Ni ellir ail-gyhoeddi cyfraniadau i'r FFLAM heb ganiatâd y Cyhoeddwyr Y FFLAM CYLCHGRAWN CYMRAEG Golygydd: EUROS BOWEN a'i gynorthwyo gan J. GWYN GRIFFITHS a DAVIES ABERPENNAR AWST, 1951 YN Y RHIFYN HWN Everest: W. J. Bowyer Enaid a Chorff: W. J. Bowyer Gwanwyn l O Venusta Sirmio Brynmor Jones Y Gymwynas Olaf J. J. Evans, R. S. Thomas, D. Jacob Dafis.