Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru CYHOEDDIADAIPR UNDEB DYSGU HANES CYMRU (Yn Saesneg) gan IRENE MYRDDIN DAVIES Pris 6/- (Clawr Caled); 4/- (Clawr Meddal). Llyfr a gymeradwyir gan addysgwyr blaenaf y genedl. A SCHOOL OF VETERINARY SCIENCE FOR WALES gan VICTOR HAMPSON JONES Prisóch. Nid oes amheuaeth nad y pamffled hwn a argyhoeddodd ein cynghorwyr mwyaf blaenllaw o'rangen am Ysgol Filfeddygol i Gymru DYNEDDIAETH MEWN BYD TECHNOLEGOL gan J. GWYN GRIFFITHS Prisóch. MESSAGE OF THE MODERN SCHOOL TO WALES gan YR ATHRO EVAN J. JONES Prisóch. TEACHING OF ART IN THE SCHOOLS OF WALES gan K. W. HANCOCK Cyhoeddwyd dwy ysgrif yn rhifynnau Hydref a Rhagfyr, 1947 0 'Undeb—Unity.' UNDEB UNITY Cylchgrawn Misol yr Undeb Pris 6ch. Ymofynner am fanylion pellach ar 1. Cyhoeddiadau'r Undeb. 2. Aelodaeth o Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru oddi wrth YR YSGRIFENNYDD CYFFREDINOL, PRIF SWYDDFA U.C.A.C., TY'R CYMRY, HEOL GORDON, CAERDYDD