Machynlleth, Mewn cwm sych dan grinddail Daeth arnaf ddiflastod gwin. Cofiais lwch ar sandalau Un wen ei gwisg, lwyd ei hwyneb; Do, cofiais ei llygaid. Daeth ataf pan oedd mymryn haul Yn cyffwrdd â choed rhyw hen neithiwr; •Daliai ysgub o wenith bras. Cymerodd fy nghorff yn sypyn brau A'i ddwyn i draeth anghysbell Heb ungair; ni wenodd un waith. Deffroais; 'roedd ceiniogau pres Ar ei hamrannau; Amddifad ei chroen o gnawd. Heno mi gofiaf flewiach gwallt Hirddu yn sypiau crin A chactws rhwng esgyrn bysedd. HIRAETH Bûm yno yn hir Yn ôl cyfrif y misoedd; Newidiodd y ddaear liw deirgwaith, Llygaid dieithr a'm cenfydd, Estron lais o bob tu: Mewn bedlam un truan oeddwn, Un truan, diobaith, fel gweddi. Newidiodd y ddaear liw deirgwaith, A daeth Hi yno, fel gweddi, A lleuad surdrom i oedi, A nos. Ac er oedi ohonof Yn hir yn ôl cyfrif y misoedd Yn druan rhwng y priddfeini, Aros mae'r nos ynof, A Hithau fel gweddi, Yn syn fel hen weddi, Ac y mae gwaed ynof. T. GLYNNE DAYIES.