eillio dyn marw, dyn yn cael ei frathu gan bysgodyn, cyfaill yn ceisio amddiffyn dyn meddw yn erbyn plismon, hen ŵr yn cael ei ladd ar ei ddiwrnod olaf yn ei waith peryg- lus. Y ceíndir yw bywyd y proletariat diwyd- iannol a'r gwcithfeydd dur, a rhan o bwrpas y straeon yw gwrthdystio yn erbyn tlodi a di- weithdra. Tebyg nad yw'r awdur yn hoffi'r capel na'r plis chwaith (cymharer "Dafydd and the Elders" a "Resisting Arrest"). Mae'r storiau 'n llawn o rcgi a bytheirio a sgrcchian ac yn gyforiog o argyfyngau nwyd- wyllt. Amlwg bod yr awdur yn hoff dros ben o ddarlunio meddwon. Wrth greu putain maein cael blas weithiau wrth ei phortreadu'n eithaf deniadol. Hwvrach bod dylanwad Mac- A. H. EDWARDS Ysgolfeistr ysgol gynradd Llanfihangel Glyn Myfyr, ger Corwen. Gŵr amlwg yn Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru. GLANMOR WILLIAMS T. LEWIS Pennaeth ar ysgol gydradd yn y Rhondda. Cyfieithiwyd y stori Colomennod gan Mr. T. D. Lewis, un o'i staff. J. ELWYN WILLIAMS Fe'i ganwyd yng Nghaernarfon, ac mae'n 23 oed. Yn ystod y Rhyfel bu am dair blvnedd yn y Llynges, ac ar hyn o bryd mae'n aros gwell iechyd cyn dechrau yn y Brifysgol, ym Mangor. Mae'n gefnder i Mr. Emrys Roberts, A.S., Meirion. OLWEN M. SAMUEL T. GLYNNE DAVIES Rhifyn 6: Tud., 56 (yr ail gol. 11.5): Darllener y "ddcuddogfed ganrif'am y "ddeunawfed ganrif." Darlithydd yn Hanes Cymru yng Ngholeg y Brifysgol, Abertawe. Athrawes ar y Gymraeg yn Ysgol Ramadcg Pen-y-cae, Mynwy Gruthyn House, Machynlleth. sim Gorci arno yma, ond nid yw'n cyrraedd safon ei íeistr. Yn ei oriau mwyaf dagreuol (mcgis yn "Turkey for Five", stori am fam yn trwsio cwningen i edrych fel twrci Nad- olig) y mae'r awdur yn lleiaf llwyddiannus. Mae ei iaith yn ramadegol sigledig ambell dro ac yn fraith gan ystrydebau ymadrodd; a dei- alcg ei gymeriadau Cymreig yn dilyn traddodiad coeg rhai o'r Eingl-Gymry, heb fod yn eithafol: "you clever man bach", "enough of this non- sense have I had", a'r cyffelyb. Gelwir un o'r cymeriadau "Preacher Huws-Jones" a chlywn hefyd am "Malcolm-Twice-Two" a "Sammy Chew Tobacco." Ble mae'r bobl ddiddorol hyn yn byw, tybed? CYFLWYNO CYWIRIAD D.A.