J. GWYN GRIFFITHS a DAVIES ABERPENNAR Rhifyn 6 NODIADAU GOLYGYDDOL: Euros Bowen 2 BANER Y DDRAIG GOCH: D. J. Davies 3 YR ERW: Wyn Griffith 8 "TEG EDRYCH TUAG ADREF": Mona Hughes 13 CYDWYBOD: Maxwell Roberts 17 DIFYRION IEITHYDD: T. Hudson-Williams 19 "MIWEITHIONIHINONHA": Gareth Alban Davies 23 BEIRNIADU YN YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL: Ifan Williams 28 Y TY GWAG: Evan J. Dalis-Davies 30 MAWNOG A LLYN: R. O. Roberts 32 CERDDI 12, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37 39 I EFA: Dafydd Owen "WELE HEUWR A AETH ALLAN I HAU" Dafydd Owen APOLOGIA: D. Alun Lloyd YR YMDRECH: Gwyndaf Owen HER: Llew Boyer YMGOM AR NOSON LOERGAN: W. R. P. George MOEL RHIWEN: Llew Boyer BLYNYDDOEDD BLIN: Glyn Dwr Davies UN ORIG FECHAN, AROS GYDA NI Glyn Dwr Davies GWATWAREDD BYWYD (Cyfieithiad) Gwyn Erfyl DARLUNIAU 18, 34, 40 LLOFRUDDIAETH 1 PEIRIANNAU Gomer Lewis CLEFYD LLWCH Y GARREG J LLYTHYRAU 41 YNG NGOLAU'R FFLAM (Llyfrau) 42 Geraint Bowen, Haydn Lewis, R. H. Hughes, W. Gwyn Thomas, W. J. Boyer, Kate Bosse-Griffths, Eirian Davies, Euros Bowen, Jennie Howells, Susie Jones, Silas M. Harris, Hugh Bevan CYFLWYNO 64 Ni ddychwelir llawysgrifau oni bydd cais amdanynt Ni ellir ail-gyhoeddi cyfraniadau i'r FFLAM heb ganiatâd y Cyhoeddwyr Y FFLAM CYLCHGRAWN CYMRAEG Golygydd: EUROS BOWEN a'i gynorthwyo gan MEDI 1948 YN Y RHIFYN HWN Tudalen