LLYFRAU'R CASTELL fTRWM AC YSGAFN': Ysgrifau gan-T. J. Morgan "Am ychydig lyfrau y gellir dywedyd eu bod ymhob agwedd arnynt yn llyfrau gwirioneddol dda: ond fe ellir dweud hynny yn ddiwarafun am y gyfrol hon.Iorwerth C. Feate yn 'Y Cymro.' he has blended playful humour with scholarship."— 'Western MaiL' "I mi y mae 'Trwm ac Ysgafn' yn un o'r ychydig lyfrau hynny sy'n rhoi i ddyn rywbeth sy'n agos iawn at foddhad perifaith."—Yom Parry.. "Y Silff Lyfrau." 'YR ARLOESWR': David Jones (Rhagair gan T. J. Morgan) Dyma bryddest aii-orau Eisteddfod Genedlaethol Aberpennar, a dyma farn y beirniaid: "Y mae'n anodd osgoi gonnodiaith wrth geisio cyfleu fedrused crefft- wr yw awdur y cerddi hyn." "Dyma bryddest delynegol orau'r gystadleuaeth eleni." "Dyma'r saer geiriau gorau yn y gystadleuaeth. Canodd ei gân ei hun, a honno'n fiwsig i gyd." eY FFORDD': Drama Enwog T. Rowland Hughes Drama gyffrous yn darlunio cymeriadau byw, ac yn byrlymu o hiw- mor, mewn cyfnod helbulus yn hanes Cymru. THE OPEN ROAD': T. Rowland Hughes 'Y FFORDD' yn Saesneg. 7.30 PROMPT': Leyshon Williams Cyfieithiad o'r Ddrama un-act enwog—"Practis." LLYFRAU'R CASTELL, Siop y Castell, CAERDYDD Cyioeddwyd gan Gwasg Y Fflam, Y Bala, a'i argraflu ynSwyddfa'r"Cyfnod," Y Bala