YR ARLOESWR Golygydd BEDWYR LEWIS JONES RHIF 8 HYDREF, 1960 SYLWADAU 2 YR ADWY Meirwen Gwynn Jones 5 R. WILLIAMS PARRY Y Bardd Rhamantaidd R. Gerallt Jones 13 FFLAM Gwyn Thomas 31 LLYTHYRAU Bobi Jones 39 AROLWG Arlunio Geraint Stanley Jones 41 J. R. Webster 44 Cerfluniaeth M. E. Cooke 46 Llyfrau Alun Llywelyn-Williams 51 Geraint Wyn Jones 52 CERDDI Waldo Williams (24), Gwilym R. Jones (26), Eurys Rowlands (27), R. Gerallt Jones (28), J. E. Daniel (30). CYFLWYNO 56 PRIS 2 6 Sackville Printin* Works (Richard Thomas) Banror