COLEG Y BRIFYSGOL BANGOR CHARLES EVANS, M.A., D.Sc., F.R.C.S. Darperir cyrsiau yn y Celfyddydau, Gwyddoniaeth, Diwinyddiaeth a Cherddoriaeth. Ceir adrannau arbennig i Amaethyddiaeth, Coedwigaeth, Trydaneg a Bywydeg y Môr. Hyfforddir athrawon yn yr Adran Addysg. Y mae gan y Coleg adeiladau modern, gan gynnwys neuadd breswyl i ddynion ac un arall i ferched. Rhoddir nifer o ysgoloriaethau bob blwyddyn ar ganlyniad arholiad a gynhelir yn yr ysgolion ym mis Mawrth. Y mae'r ysgoloriaethau hyn yn gyfwerth ag Ysgoloriaethau Gwladol. Ceir manylion pellach gan Prifathro KENNETH LAWRENCE, Cofrestrydd.