CYFRANWYR CONTRIBUTORS Roedd Eirionedd Baskerville yn aelod o staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru tan ei hymddeoliad yn 2004. Mae wedi arbenigo ar waith hanes teulu ac yn ymddiddori'n benodol yn hanes y Wladfa a'r Unol Daleithiau. Eirionedd Baskerville was on the staff of The National Library of Wales until her retirement in 2004. She has specialised in genealogy and takes a particular interest in the history of the Welsh communities in Patagonia and the United States. Mae Anwen Mai Pierce yn hanu o Landysul ac wedi cwblhau traethawd MPhil Prifysgol Cymru ar hanes cynnar Gwasg Gomer. Hi yw Pennaeth y GwasanaethYmholiadau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Anwen Mai Pierce hails from Llandysul and gained a University of Wales MPhil degree for a thesis on the early history of Gwasg Gomer. She is the Head of the Enquiries Service at The National Library ofWales. Bu Brynley F Roberts yn Athro Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru Abertawe o 1978 hyd 1985 ac yn Llyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol o 1985 hyd 1994. Ef yw golygydd YTraethodydd. Brynley E Roberts was Professor of Welsh Language and Literature at University of Wales Swansea from 1978 to 1985 and Librarian of The National Library ofWales from 1985 to 1994. He is editor of the quarterly journal YTraethodydd [The Essayist]. Mae Dai Smith yn dal Cadair Ymchwil Raymond Williams mewn Hanes Diwylliannol ym Mhrifysgol Cymru Abertawe ers Mawrth 2005. Cyn hynny bu'n Athro Hanes Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, yn Olygydd BBC Radio Wales ac yn Ddirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Morgannwg. Ef yw golygydd y gyfres 'Library ofWales'. Dai Smith has held the Raymond Williams Research Chair in Cultural History at University of Wales Swansea since March 2005. He was previously Professor of the History of Wales at Cardiff University, Editor BBC Radio Wales, and Pro-Vice-Chancellor at the University of Glamorgan. He is editor of the 'Library of Wales' series.