Diben y cylchgrawn blynyddol hwn yw cyhoeddi astud- iaethau yn Gymraeg a Saesneg ar bob agwedd ar y llyfr yng Nghymru ei orffennol, ei bresennol a'i ddyfodol, ei ddiwyg a'i ddefnydd, a'i gyfraniad i ddiwylliant a bywyd Cymru. Fe'i cyhoeddir yn rhan o weithgarwch Canolfan y Llyfr, Aberystwyth, sef menter gydweithredol gan Gyngor Llyfrau Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Cymru Aberystwyth, i hybu diddordeb yn y llyfr. Y Llyfr yng NghymrulWelsh Book Studies is a an annual publication which aims to publish studies in Welsh and English on all aspects of the book in Wales its past, present and future, its design and use, and its contribution to Welsh life and culture. It is published under the aegis of the Aberystwyth Centre for the Book, a co-operative venture by the Welsh Books Council, the National Library of Wales and the University of Wales Aberystwyth, to foster interest in the book. ISBN 1-862250-21-9 £ 7.95 ISSN 1368-5902 A CANOLFAN Y LLYFR ABERYSTWYTH Jr±\ ABERYSTWYTH CENTRE FOR THE BOOK