TIR NEWYDD Rhif6 "Y MYNYDDAU MAWR (Gyda Darlun o'r Wyddfa) LUGBURT T. J. MORGAN SOSIALAETH YNG NGHYMRU— ATEB D. MYRDDIN LLOYD Y PELICAN JOHN GRIFFITHS GAIR YMHELLACH AR Y DDRAMA RADIO J. D. JONES BOB CHWARTER. HYDREF, 1936 WYNEORD VAUGHAN THOMAS 6c.