CROESEWIR unrhyw gyfraniad i'r "TIR NEWYDD," boed ysgrif ar ba bwnc bynnag, boed stori, boed farddoniaeth. Anfoner hwynt at y Golygydd, 33, Heol Ninian, Parc y Rhâth, Caerdydd. Ni ellir anfon llsgau. yn ô1 nac ateb llythyrau onid amgaeir gyda hwynt amlen wedi ei stampio a' i chyfeirio. Ni thelir am gyfraniadau. Nid yw'r golygydd o angenrheidrwydd yn gyfrifol am syniadau a all ddigwydd mewn ysgrifau a gyhoeddir yn y "TIR NEWYDD. Gallwn anfon "TIR NEWYDD" drwy'r post i unrhyw fan yng Nghymru neu ym Mhrydain Fawr. Y tanysgrifiad am flwyddyn (pedwar rhifyn) yw 2/2, neu 7c. am un rhifyn. Anfoner tanysgrifiadau i Miss MORFUDD WILLIAMS, Ael y Fron, Heol Wyndham, Ton Pentre, Cwm Rhondda.