Viewing 1 to 10 of 16,748 results for

Cyf. 63: [front cover]

URDD GRADDEDIGION PRIFYSGOL CYMRU ADRAN ATHRONYDDOL EFRYDIAU ATHRONYDDOL 2000 CYFROL LXIII Hunaniaeth a Gwladgarwch E. GWYNN MATTHEWS Richard Price ar garu ein gwlad RHYS JON...

VOLUME: Cyf. 63
DATE: 1 January 2000
PAGE: 1
VOLUME: Cyf. 63
DATE: 1 January 2000
PAGE: 2

Cyf. 63: [title page]

Adran Athronyddol Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru gan EFRYDIAU ATHRONYDDOL 2000 CYFROL LXIII Hunaniaeth a Gwladgarwch Golygwyd dros JOHN DANIEL a W. L. GEALY CAERDYDD GWASG...

VOLUME: Cyf. 63
DATE: 1 January 2000
PAGE: 3

Cyf. 63: Contents

Cynnwys 1. DARLITH GOFFA R. I. AARON 1 RICHARD PRICE AR GARU EIN GWLAD E. Gwynn Matthews 2. HUNANIAETHDDEUOLYNGNGHYMRU: 13 RHAI GWERSI O'R GORFFENNOL? Rhys Jones 3. DARLITH G...

VOLUME: Cyf. 63
DATE: 1 January 2000
PAGE: 4

Cyf. 63: Richard Price ar garu ein gwlad

Richard Price ar Garu ein Gwlad Bydd galw ar weinidogion yr efengyl o bryd i'w gilydd i draddodi pregethau sydd yn nodi rhyw achlysur neu ddathliad cyhoeddus nad yw yn ei han...

VOLUME: Cyf. 63
DATE: 1 January 2000
PAGE: 5

Cyf. 63: Richard Price ar garu ein gwlad

byddai wedi gwneud anhraethol fwy o ddrwg nag o les.'3 Y mae hwn yn bwynt hynod ddiddorol, oherwydd mae'n awgrymu y gallai cariad at ein gwlad fel y cyfryw fod yn rhinwedd, o...

VOLUME: Cyf. 63
DATE: 1 January 2000
PAGE: 6

Cyf. 63: Richard Price ar garu ein gwlad

Y mae camwri'r ugeinfed ganrif wedi ei gyflawni fel petai bob yn ail gan wladgarwyr gwyredig a chosmopolitaniaid gwyredig. Os yw ffasgaeth yn cynrychioli'r cyntaf o'r gwyriad...

VOLUME: Cyf. 63
DATE: 1 January 2000
PAGE: 7

Cyf. 63: Richard Price ar garu ein gwlad

flaenori ar eu dyletswyddau tuag at blant yn gyffredinol. Y mae Jeff McMahon yn defnyddio'r enghraifft o dreulio amser yn gweini ar gymar mewn gwaeledd yn hytrach nag yn gwei...

VOLUME: Cyf. 63
DATE: 1 January 2000
PAGE: 8

Cyf. 63: Richard Price ar garu ein gwlad

Price i gredu mai fel canlyniad i ymresymiad fel hyn y bydd rhieni yn caru eu plant a'u plant yn eu caru hwythau, wrth gwrs. Y mae'r trydydd pwynt (c) yn gymhleth iawn oherwy...

VOLUME: Cyf. 63
DATE: 1 January 2000
PAGE: 9

Cyf. 63: Richard Price ar garu ein gwlad

Y mae'r hawliau hyn, er eu bod hyd hynny'n anghyflawn, yn bethau i ymfalchïo yn eu cylch, ac felly'n rheswm dros garu'r patriae Yn y Chwyldro Gogoneddus, fe drechwyd 'athrawi...

VOLUME: Cyf. 63
DATE: 1 January 2000
PAGE: 10

Explore results for '' across our collections

Welsh Newspapers

Welsh Newspapers

0 results

Places of Wales

Places of Wales

0 results