Viewing 1 to 10 of 42,395 results for

Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910:

+* CYFROL II.] CYFRES NEWYDD. [RHIF 5. SEREN GOMER CYLCHGRAWN DAU = FISQL Y BEDYDDWYR CYMREÍG. GOLYGYDD— Parch. D. WYRE LEWÍS, Llanelly. * Cynhwysiad : Tudalen Trem ar Fyd...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910
DATE: 1 September 1910
PAGE: 1

Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910:

AT EIN DERBYNWYR A'N DOSBARTHWYR. TELERAU: s. c. Un copi o bob rhifyn yn rhad drwy'r Llythyrdy am flwyddyn - - 3 o Eto, blaendal - - - -29 Eto, i'r Unol Ddaethau America,...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910
DATE: 1 September 1910
PAGE: 2

Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910:

225 SEREN GOMER. Cyfrol II. MEDI, igio. Rhif 6, TREM AR FYD AC EGLWYS GAN Y Parch, E. UNGOED THOMAS, Caerfyrddin. YFLYM gynhyddodd y syniad a'r ymarferiad dirwestol...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910
DATE: 1 September 1910
PAGE: 3

Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910:

22Ó SEREN GOMER. dogion yr Anibynwyr Cymreig. Ond penderfyna yr Enwad hwnnw yng Nghymru gynorthwyoei hun. Llynedd ysiyriwyd y mater gan yr Undeb, a rhoddwyd blwyddyn i'w yst...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910
DATE: 1 September 1910
PAGE: 4

Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910:

TREM AR FYD AC EGLWYS. 227 ddinas Itali. Cyn hynnyy Pab lywodraethai Rhufain fel Prifddinas y Talaethau Pabaidd—dan deyrnasiad y Pab fel eu brenin. Agos i hanner càn mly...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910
DATE: 1 September 1910
PAGE: 5

Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910:

228 SEREN GOMER wlad arall, yn hanfodol i'w wlad. Gellir penderfynnu materion pwysicaf pob teyrnas heb frenin. Gwan yw y bobl a waeddant am frenin. Ond gwell yw brenin na P...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910
DATE: 1 September 1910
PAGE: 6

Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910:

22Ç DYLANWAD ATHRONIAETH AR DDIWINYDDIAETH DDIWEDDAR. AN osodwyd y mater hwn yn destun papur, y geiriad rodd- wyd oedd " Dylanwad Athroniaeth ar Ddiwinyddiaeth " ; ond sicr...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910
DATE: 1 September 1910
PAGE: 7

Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910:

23O SEREN GOMER. Problem fawr y diwinydd o hyd, meddai un, yw cyfryngu rhwng yr Efengyl dragwyddol a chyfnewidiadau gwybodaeth ac opiniwn dyn, a hynny gyda thegwch perffaith...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910
DATE: 1 September 1910
PAGE: 8

Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910:

DYLANWAD ATHRONIAETH AR DDIWINYDDIAETH DDIWEDDAR. 231 dysga na allwn wybod dim ond ar amodau y meddwl ei hun. Ni fedrwn ganfod dim ond mewn amser a lle. Pethau gweledig...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910
DATE: 1 September 1910
PAGE: 9

Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910:

232 SEREN GOMER. wyd sylw athronwyr a diwinyddion at i fewn—i astudio ein hym- wybyddiaeth fewnol. Dylanwadodd hyn yn fawr ar saf-bwynt ys- grifenwyr ar foeseg ac Eneideg, a...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. II Rhif. 5 - Medi 1910
DATE: 1 September 1910
PAGE: 10

Explore results for '' across our collections

Welsh Newspapers

Welsh Newspapers

0 results

Places of Wales

Places of Wales

0 results