Viewing 1 to 10 of 185,594 results for

Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900:

GOLYGYDD : Wtt Proff. SILAS MORRIS, M.A., BANGOB. CYNWYSIAD. i. Bedyddwyr Cymru o 168S hyd 1736 .. .. .. ....... Gan y Parch. T. Frimston, Llangefni 2. Pysgota Perlau yng N...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900
DATE: 1 September 1900
PAGE: 1

Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900:

AT EIN DERBYNWYR A'N DOSBARTHWYR. Y mae ymgynghoriad o gryn bwys i Seren Gomer wedi cymeryd ]le wedi i Mr. Edmunds adystyried ei fwriad i ymddiswyddo fel Ysgrifenydd yr Undeb...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900
DATE: 1 September 1900
PAGE: 2

Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900:

SERE^l • GOMER. Cyfres Newydd.] MEDI, 1900. [Rhif 5, Cyf. XXI. Jedyddwyr 6yn\ru o 1688 hyd 1736. Gan v Parch. T. Frimston, Llangefni. iID oes dim yn amlycach i ni na bod...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900
DATE: 1 September 1900
PAGE: 3

Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900:

226 SEREN GOMER. 1649, sef yn y flwyddyn y dienyddwyd Siarl I., newidiodd rhai o honynt eu barn ar fedydd, ac a ymffurfiasant yn eglwys o wrthfed- yddwyr babanod yn Ilston, g...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900
DATE: 1 September 1900
PAGE: 4

Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900:

BEDYDDWYR CYMRU 0 l688 HYD 1736. 227 Dywed Mr. Beriah Gwynfe Evans yn ei lyfr, Diwygwyr Cymru, yn derfynol mai dwy gynulleidfa y gwasanaethai Thomas Llewelyn o'r Rhigoes i...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900
DATE: 1 September 1900
PAGE: 5

Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900:

228 SEREN GOMER. nesaf at hynny yw unffurfìaeth gweinyddiad yr ordinhadau ? Cyrhaedda beiddgarwch ac anffyddlondeb hanes)ddol ei eithafion, pan y dywedir yn Hanes Anghydfurfi...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900
DATE: 1 September 1900
PAGE: 6

Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900:

ÌÌEDYDDWYR CYMRU O l688 HYD 1736. 22Ü, ac a hunasant yn y cellau, cadwynau a fflamiau Cymru, dros eu Duw, cyn geni y Methodistiaid ? A ydym i anwybyddu llafur a choffadwr...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900
DATE: 1 September 1900
PAGE: 7

Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900:

23O SEREN GOME&. Anghydŷurfiaeth, &c. Yn Wales, am Medi, 1894, cyfyd y Parch. Henry Hughes, Bryncir, lythyr Edmund Jones (1742) i geisio profi fod y gwirionedd yn rhywle yn g...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900
DATE: 1 September 1900
PAGE: 8

Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900:

feEDYDDWYR CYMRU 0 l688 HYD 1736. 2$î 1718—David James, ìrf „ , , 1718—Phillip John, / Ffynnon-well-na-buwch. 1720—Reynold Williams, Llanbrynmair. Na, yr oedd y rha...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900
DATE: 1 September 1900
PAGE: 9

Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900:

^32 SERËN GOÎVÌËR. 1646—Morgan Jones, Aberlawc, a orfu ffoi yn nyddiau Charles II. 1646—Howel Thomas, Llanlrisant, \ Penodwyd y ddau hyn gan y Commissioners i 1646—Thomas Jo...

PUBLICATION: Seren Gomer
VOLUME: Cyf. XXI Rhif. 5 - Medi 1900
DATE: 1 September 1900
PAGE: 10

Explore results for '' across our collections

Welsh Newspapers

Welsh Newspapers

0 results

Places of Wales

Places of Wales

0 results