Viewing 1 to 10 of 106,296 results for

Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876:

Rhif 3. [Cyf. 68. Pris CHWECHEINIOG- î'w talu wrth ei dderbyn. YK EÜEGRAWN WESLBYAIDD AM MAWRTH, 1876, YNADDURNEDIC A OARLUN O'R PARCH. FREDERICK GREEVES, BAÌÍÖOR: CYHOEI)DK...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876
DATE: 1 March 1876
PAGE: 1

Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876:

AT E!N DOSBARTHWYR. Os oes gan rai ohouoch fwy o'r "Winllan am Chwefror 1876, ar law nag y mae galw amdanynt, byddwch gystal a'u dychwelyd i'r Swyddfa gyda'r post cyntaf. Y...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876
DATE: 1 March 1876
PAGE: 2
PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876
DATE: 1 March 1876
PAGE: 3

Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876:

REV? FEEMRIC SMESYRS En$raved bjrJ.COCHSAlf from a Photoéraẁ

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876
DATE: 1 March 1876
PAGE: 4

Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876:

YR EURGRAWN WESLEYAIDD. MAY/RTH, 1873. COFIANT AM MRS. JONES, PENBRYN, DEÍTNOG, CTLCHDAITH ABEÄHONDDU. QAN T PARCH. ISAAC JENEINS (a). Yn ystod yr haner can mlynedd diwe...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876
DATE: 1 March 1876
PAGE: 5

Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876:

COFUNT MRS. JONES. ymweled â hi. Yr oedd Mrs. Jones, gynt o'r Pantglas, yn nghyda'r cyfaill ieuanc James James, lago ab Iago, yno'n barod. Ymddyddanodd Mr. Davies ya ddifrifo...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876
DATE: 1 March 1876
PAGE: 6

Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876:

COFlÁNT MRS. JONES% 91 moreu eu hoes, yn tyfu gyda'u tyfíant, gan addaw ffrwyth addfed mewn amser priodol. Bu colli ei hanwyl briod yn brofedigaeth lem, ac yn drallod mawr i'...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876
DATE: 1 March 1876
PAGE: 7

Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876:

92 COFIANT MRS. JONBS. o'r dechreu y buasai ei chystudd presenol yn terfynu ei gyrfa ddaearol, ond dywedai nad oedd arni ddim ofn marw; nad oedd ganddi yn awr y drafferth o d...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876
DATE: 1 March 1876
PAGE: 8

Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876:

COPIANT Mli?. JONES. 03 Terfynwn y Cofiant syml hwn gyda'r llythyr canlynol oddiwrth y Parch. D. Marriott. LLTTHYR T PARCH. D. MABBIOTT. Fy Anwyl Mr. Jenkins,—Da genyf deall...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876
DATE: 1 March 1876
PAGE: 9

Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876:

94 ARFAETH ÖÜW YN EI PHEETHYNAS A'I SAINT YN SAIL CYSTJR A DEDWYDDWOH IDDYNT. OAN T FARCH. W. ÍYANS (a). Ehuf. vüi. 28, 29, 30: " Ac.ni a wyddom fod pob peth yn cydweithio er...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 68 Rhif. 3 Mawrth 1876
DATE: 1 March 1876
PAGE: 10

Explore results for '' across our collections

Welsh Newspapers

Welsh Newspapers

0 results

Places of Wales

Places of Wales

0 results