Viewing 1 to 10 of 99,189 results for

Mawrth 1863:

100 TR BRTHTGLAÜ AR Fel y mae yn hawdd deall wrth ddarllen fy erthyglau, yr wyf yn credu yr egwyddor feddylegol y mae efe yn pwyso arni, sef dylanwad yr ewyllys dros y teiml...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Mawrth 1863
DATE: 1 March 1863
PAGE: 14

Mawrth 1863:

ADENBDIGAETH. 101 yn lle â'r llygad. Byddai, i'm tyb i, mor resymol son am gariad yn y gydwybod, ag yn yr ewyllys. Mae yn wìr y byddwn yn son am gariad o ewyllys da, ond yr y...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Mawrth 1863
DATE: 1 March 1863
PAGE: 15

Mawrth 1863:

Y CASGLIAD—GOLYGFA HYNOD. Ye ydym yn darllen yn Exodns xxxv. 5, fod Moses wedi derbyn gorchymyn i adeiladu y tabernacl, ac fod y bobl wedi eu gwahodd i gyfranu tuag at ddwyn...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Mawrth 1863
DATE: 1 March 1863
PAGE: 16

Mawrth 1863:

Y CASGLIAD, &C. ÌOS ond, yn wir, mae busnes yr offrymau yma wedi bod yn achoa o otìd i mi o'r dechren i'r diwedd. Gwyddost fy mod yn yr Aifft yn masnachn mewn pres, ac yr wy...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Mawrth 1863
DATE: 1 March 1863
PAGE: 17

Mawrth 1863:

104 Y CA&GLIAD, &C. mi/ atebai yr henadur, ' ond ymddengys i mi fel yn profi nad oes genyt ddim lle i gwyno; oblegid os oeddit yn awyddus am aberthu, paham na buaset yn eu d...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Mawrth 1863
DATE: 1 March 1863
PAGE: 18

Mawrth 1863:

105 RICHARD WE A VER. (Parhâd tudal. 68.) Ynr fuan ar ol hyn cafodd ei law ei dryllio yn fawr yn y gwaith, fel y gorfu arno fyned i'r Infirmary. Un diwrnod dywedodd y meddyg...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Mawrth 1863
DATE: 1 March 1863
PAGE: 19

Mawrth 1863:

106 RICHARD WHAYER. bydded 'iddo ef eich bendithio." Rhoddodd ei law iddo, ac aeth y ddau at eu gwaith. Yn mhen peth amser dracheíh, daeth y dyn at Riehard gan wylo, a dywey...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Mawrth 1863
DATE: 1 March 1863
PAGE: 20

Mawrth 1863:

RICHARD WBATER. 107 Dduw, byrtd drugarog wrthyf." " Ar- glwydd, acbub fi," &c. Ond " ni frysia yr bwn a gredo." Yr oedd Ricbard yn dawel yn ngbanol y tân, yn gallu dywedyd,...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Mawrth 1863
DATE: 1 March 1863
PAGE: 21

Mawrth 1863:

108 RICHARD WEAVEK. ddyrchafu ei dwylaw tua'r nef, a'r dagrau yn rhedeg o'i üygaid fel dwy aber, a gwên ar ei gwyneb,^hi a ddy wedodd, " Cymodwyd fi â Duw, 'B, wy 'n blentyn...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Mawrth 1863
DATE: 1 March 1863
PAGE: 22

Mawrth 1863:

RICHARD WEAYER. 109 gwybod " beth i wneyd i fod yn gadwedig." Ehoddodd Richard hen atebiad Paul iddo, sef, "Cred yn yr Arglwydd Iesu Grist," &c.; a cheisiodd ddangos iddo "ff...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Mawrth 1863
DATE: 1 March 1863
PAGE: 23

Explore results for '' across our collections

Welsh Newspapers

Welsh Newspapers

0 results

Places of Wales

Places of Wales

0 results