Viewing 1 to 10 of 66,284 results for

Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846:

226 BUCHEDniAETH. ai efe un amser wrth ymadroddi; ac nid attal y gwirionedd mewn annghyfiawnder, eithr efe a ddywedai y gwir. Yrydoeddyn ŵr tangnefeddus hefyd. Yr oedd ef ynd...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846
DATE: 1 August 1846
PAGE: 4

Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846:

BUCHEÜDIAETH. 227 dro.—Yt un modd bob amser. Nid oedd efe weithian yn oer ac weithiau yn frwd ; eithr yn dyfal-lynu wrth yr Arglwydd yn ddiwahan. Yr oedd bob amser yn barod i...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846
DATE: 1 August 1846
PAGE: 5

Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846:

228 AMRYWIAETH. un i ud, ac efe a ffarweliodd à hwynt oll, acâ'r holl gymydogion a oedd yno yn y cyfamser, gan gynghori pawb o houynt i feddwl am yr Arglwydd. Amser rhyfedd o...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846
DATE: 1 August 1846
PAGE: 6

Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846:

AMRYWIAETII. 229 trwygyfeirio at y crochenydd a'r clai; oc cddi ar hyny y mae yn gofyn, ' Onid oes awdurdod i'r crochenydd ar ei briddgist, i wneuthur o'r un telpyn pridd un...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846
DATE: 1 August 1846
PAGE: 7

Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846:

230 AMBYWIAETH. yw dylanwad yr Ysbryd Glân ar y galon. (Rhuf. xv. 16.) Moddion offerynol iach- awdwriaeth yw íî'ydd—moddion apwynt- iedig gan Ddnw fel cyfrwng derb\niad b...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846
DATE: 1 August 1846
PAGE: 8

Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846:

AMRYWIAETH. 231 mae ffydd hefyd ; er fod y moddion offer- ynol yn angenrheidiol mewn un, a gweith- red y meddwl mor angenrheidiol yn y lla.ll. Rhodd Duw yw gweled—y llygad, y...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846
DATE: 1 August 1846
PAGE: 9

Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846:

232 AMRYWIAETH. gyferbyniol i'r proffwydoliaethau a nod- wyd ! Gellid nodi canoedd o adnodau yn j chwanegol pe byddai angenrhaid. Ond yr oedd y person y rhagddywedwyd mor fan...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846
DATE: 1 August 1846
PAGE: 10

Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846:

AMRYWIAETH. 233 arall yn dywedyd y buasaiyn cael ei gyfrif gyda'r rhai anwir, ond yn cael ei gladdu yn medd gŵr cyfoethog. Bod y fath debygolrwydd rhwng y dychymyg (os dy- ch...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846
DATE: 1 August 1846
PAGE: 11

Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846:

234 /MRYW1AETH. ?ieb. Distinct 40 Can. Si Pope. Apel- iodd Paul o'r diwedd at Cesar (Act. xxxv. 10, 11). Yn yr adnodau hyn y mae j-n cydnabod awdurdod Cesar fel barnydd, yna...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846
DATE: 1 August 1846
PAGE: 12

Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846:

AMRYWIAETH. 235 ddigofus ac ymddialgar, fel ag yr ydym wedi dangos o'r blaen; ond yn ol y gwir eiriad a ddefnyddiryn mhob achos, yr hjn ag sydd yn dangos yn ddigonol fod eu g...

PUBLICATION: Eurgrawn Wesleyaidd
VOLUME: Cyf. 38 rhif. 8 - Awst 1846
DATE: 1 August 1846
PAGE: 13

Explore results for '' across our collections

Welsh Newspapers

Welsh Newspapers

0 results

Places of Wales

Places of Wales

0 results